FAQs

Tôi thường bận việc ở cơ quan và về rất trễ vào buổi tối. Nếu tiết học của bé ở Hoạ Mi đã kết thúc mà tôi không đến đón bé về kịp, Hoạ Mi có giữ bé không?

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: