FAQs

Làm thế nào để phụ huynh theo dõi việc học tập của bé ở trường Hoạ Mi?

Quý phụ huynh vui lòng xem mục Đồng hành cùng gia đình để biết về cơ chế phối hợp với gia đình của Hoạ Mi.

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: