Làm thế nào để phụ huynh theo dõi việc học tập của bé ở trường Hoạ Mi?

Quý phụ huynh vui lòng xem mục “Đồng hành cùng gia đình” để biết về cơ chế phối hợp với gia đình của Hoạ Mi.[...]

Danh mục: FAQs
Xem tiếp

Tôi thường bận việc ở cơ quan và về rất trễ vào buổi tối. Nếu tiết học của bé ở Hoạ Mi đã kết thúc mà tôi không đến đón bé về kịp, Hoạ Mi có giữ bé không?

[...]

Danh mục: FAQs
Xem tiếp

Làm sao biết được bé thiếu những kỹ năng gì để chọn chương trình phù hợp?

Hoạ Mi có các công cụ phù hợp để nhận biết và đánh giá về tâm lý, sở trường, thiên hướng và mức độ phát triển của bé. Hoạ Mi luôn sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ phụ huynh nào quan tâm đến vấn đề này. Quý vị phụ huynh...[...]

Danh mục: FAQs
Xem tiếp

Phương pháp giáo dục của Hoạ Mi có nét gì đặc sắc?

Phương pháp của Hoạ Mi chịu ảnh hưởng chính của các triết lý giáo dục sau đây:Thuyết “Trí thông minh đa dạng” (Multiple Intelligences, gọi tắt là MI) của giáo sư Howard Gardner (ĐH Harvard), giáo sư tâm lý học hàng đầu thế giới. Theo MI, trí thông minh có nhiều...[...]

Danh mục: FAQs
Xem tiếp