Đăng ký trực tuyến

Quý Phụ huynh vui lòng gửi thông tin, số điện thoại vào email: mamnonklfhanoi.vn@gmail.com

Hoặc fanpage: KLF Hanoi Kindergarten

Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh để tư vấn và hướng dẫn các thủ tục ghi danh vào lớp cho con.