FAQs

Giáo viên của Hoạ Mi là ai?

Hoạ Mi áp dụng quy trình tuyển dụng đầu vào chặt chẽ để chọn ra những giáo viên và trợ giảng có khả năng triển khai hiệu quả nhất phương pháp giáo dục của Hoạ Mi.

  • Tất cả giáo viên bắt buộc phải có trình độ đại học trở lên, yêu trẻ, có kinh nghiệm giảng dạy và làm việc với trẻ nhỏ.
  • Tất cả trợ giảng bắt buộc phải là sinh viên đại học hoặc cao đẳng trở lên, yêu trẻ, năng động, có tính cách và kỹ năng phù hợp để làm bạn và hướng dẫn trẻ nhỏ.

Tất cả giáo viên và trợ giảng bắt buộc phải hoàn thành chương trình huấn luyện đặc biệt của Hoạ Mi trước khi tham gia giảng dạy. Hoạ Mi cũng áp dụng quy trình đánh giá chất lượng giảng dạy định kỳ trong tất cả các chương trình của mình

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: