Giáo viên của Hoạ Mi là ai?

Hoạ Mi áp dụng quy trình tuyển dụng đầu vào chặt chẽ để chọn ra những giáo viên và trợ giảng có khả năng triển khai hiệu quả nhất phương pháp giáo dục của Hoạ Mi.Tất cả giáo viên bắt buộc phải có trình độ đại học trở lên, yêu...[...]

Danh mục: FAQs
Xem tiếp