Sứ mệnh & Tầm nhìn
Tầm nhìn
Chúng tôi hướng đến xây dựng một hệ thống trường học đạt chuẩn về việc giáo dục và nuôi dưỡng, giúp phát triển hoàn thiện đầy đủ 5 tố chất ở trẻ từ nhỏ: Thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội, thẩm mỹ.
Trường quan tâm giáo dục trẻ về ý thức trong xã hội hiện đại, từ đó nâng cao năng lực tư duy, phát triển các kỹ năng cho trẻ như kỹ năng hoạt động tự phục vụ, kỹ năng mềm nhằm giúp trẻ độc lập, mạnh dạn, tự tin, sáng tạo để có thể tham gia vào các bậc học tiếp cũng như để trở thành con người thành công và sống hạnh phúc.     
  
Sứ mệnh
 Phát triển tối đa tiềm năng ở trẻ em trên cơ sở tôn trọng những thiên hướng tiềm ẩn cá nhân. Trẻ em phát triển hài hoà các mặt:
- Phát triển nhận thức và kỹ năng học tập
- Phát triển thể chất - sức khoẻ và kỹ năng vận động
- Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp xã hội
- Phát triển tình cảm và kỹ năng sống
- Chuẩn bị sẵn sàng đến việc học tập tốt sau này